DreamsAstrology >> Astrologie a sny >  >> Astrologie >> Horoskopy

Tváří v tvář opozici

Tváří v tvář opozici

Mars a Saturn dnes zdokonalují svou opozici...

Úvodní scéna posvátného indického textu, Bhagavadgíty, zní:„Byly mé armády a skutečně ti ze synů Panduových – jak jednali, ó Sanjaya?“
Jak každý ví, kdo četl Gítu, zbytek Gíty shrnuje rozhovor mezi Ardžunou, vojenským vůdcem Panduovců, a Krišnou. Obsah rozhovoru se točí kolem Arjunova dilematu. Pokud bude bojovat, zabije lidi, které zná a miluje, a pokud nebude bojovat, zradí své postavení v životě válečníka a ochránce svého lidu (a lidem tak bude ubližováno!). Vzato metaforicky, text velké moudrosti začíná stejným dilematem, ve kterém se každý z nás v průběhu života nachází.

* Pokud půjdu duchovní cestou, potenciálně „poškodím“ svůj vztah ke světu, který miluji. Lidé, činnosti, touhy, které v tomto světě mám, se kterými budu muset jít do války, uvnitř i navenek, a to mě může odcizit od ostatních nebo od sebe. Bude to těžké.

* Na druhou stranu, nebojovat a zůstat ve světě by popřelo duchovní volání, které cítím, duchovní volání, které je jaksi přirozené tomu, kdo jsem a co skutečně definuje můj hodnotu a osud. To by mi také uškodilo.

* Jak mám jednat?!

Opozice mezi Marsem a Saturnem nám připomíná obtížné otevření Gity a „bojiště“, ve kterém se každý nacházíme jako duchovní bytosti žijící v hmotném světě nebo naopak. Mars/Saturn přináší do popředí našeho vědomí omezení materiálních povinností, účtů, ambicí, nevyhnutelné konfrontace a pokračující boje nebo překážky. Ale také přináší do popředí našeho vědomí potřebu zásadně změnit náš přístup k tomu, jak těmto výzvám čelíme. Mars/Saturn je o potřebě přistupovat k životním výzvám pomocí různých dovedností, různých nástrojů, různých přesvědčení a hlubšího celkového povědomí o tom, jak bychom měli „jednat“, abychom našli duchovní štěstí v omezeních a mezích nevyhnutelných životních bitev.

V jádru Krišnových pokynů pro Ardžunu se opakuje jedno téma (alespoň z pohledu tohoto studenta), a to téma lásky k Bohu a způsobu, jakým láska Bůh se v nás usadil a stává se silou, která neustále zušlechťuje, očišťuje a řídí naše jednání „ve světě“.

Jsem nejhlubším přesvědčením, že astrologie nám také pomáhá rozpoznat božství uprostřed všech archetypálních „scénářů“, bojišť lidské zkušenosti. Tímto způsobem astrologie neustále žehná a posvěcuje, nebo dokonce vykupuje všechny různé výzvy, kterým v životě čelíme, a zároveň nám připomíná, abychom jednali z místa lásky.

Takže ať už teď čelíme jakýmkoliv „výzvám“ Marsu/Saturnu, jsme také schopni v rámci této výzvy vidět výzvu ke zdokonalování toho, jak a proč jednáme, ať děláme, ať už děláme cokoliv? Dovolujeme opozici těchto dvou sil zdokonalovat a formovat naše jednání ve světě?

Modlitba:Nauč nás, jak jednat.

Horoskopy
  1. Opozice Mars/Uran tento týden

  2. Jupiter/Uran znamená, že se blíží revoluce

  3. Revoluce na Zemi, rotující planety na obloze

  4. Merkur opět přímý, ale přichází Mars/Saturn

  5. Mars a Saturn se stěhují do opozice

  6. Zdokonalování opozice Slunce/Saturn

  7. Jupiter a Uran konečně zdokonalují svou opozici

  8. Merkur a Jupiter dnes společně