DreamsAstrology >> Astrologie a sny >  >> Astrologie >> Horoskopy

Mars se blíží ke čtverci k Uranu

Mars se blíží ke čtverci k Uranu

Jak se Mars retrográdní pohybuje konjunkcí k jižnímu uzlu, také se znovu blíží ke svému kvadrátu k Uranu v Býku, který poprvé udělal v polovině května, právě když Uran vstupoval do Býka.
Na co si dát pozor:

* Zesílení jangových/asertivních kvalit obecně
* Vzhledem k tomu, že Mars je retrográdní, můžeme také zaznamenat přehodnocení starých konfliktů
* Touha zlomit se pravidla, nerespektujte tradice, inovujte nebo vynalézejte
* Pýcha, která přichází před pádem, pádem a směšný pokus předstírat, že jsme nespadli, ani nezranit naši pýchu (představte si toho člověka, který hlasitě mluví do své cely telefonovat, příliš nahlas, a pak klopýtnout po malém schodišti a pak se snažit to předat, jako by se nic nestalo).
* Pokusem o vynucení změny zraňujeme, zraňujeme nebo ubližujeme
* Potřebná odvaha prolomit osobní omezení, strach nebo úzkost
* Vzdor, vztek a moje práva versus vaše práva, moje zájmy versus vaše zájmy atd.
* Potřeba vyhrát, touha soutěžit, dosáhnout neuvěřitelného návratu
* Inovace a průlomy
* Násilné uvolňování, trhání, lámání, řezání, explodující energie
* Brilantní projevy p moc, síla, dominance, soutěživost
* Intenzivní uvolňování přirozené energie, „hněv“ matky Země
* Úmyslně šokovat, vyrušovat nebo vzdorovat
* Neobvyklá odvaha
>

Modlitba:Nauč nás vidět inovace ve skromnosti, nezávislost v pokoře a svobodu tolerance.

Horoskopy
  1. Merkur Square Mars a Pluto

  2. Měsíc čtvercový Mars dnes

  3. Slunce/Uran a Měsíc/Mars

  4. Slunce naproti Plutu, Mars Square Uran

  5. Slunce/Mars platí pro čtvercový Uran

  6. Mars/Uran se dnes zdokonaluje

  7. Mars/Uran náměstí

  8. Slunce naproti Uranu