DreamsAstrology >> Astrologie a sny >  >> Astrologie >> Štír

Psychologický alchymista:Pochopení osobnostních rysů Štíra

Existuje starověký text nazvaný Smaragdová deska od Hermese Trismegista, který nastiňuje proces alchymie, kde obecný kov, jako je olovo, prochází procesem transmutace a mění se ve zlato. Vaše znamení má alchymistické vlastnosti, ale psychologické povahy. Máte schopnost poznat sebe a druhé na velmi hluboké a intimní úrovni, zahrnující skryté sféry psychiky, stín. Je to díky vaší hluboké sebenavigaci, často spouštěné zkušenostmi s ostatními, že jste schopni cestovat do těchto hlubokých zásobáren sebe sama a vrátit se se zlatem sebepoznání.

Vaše vládnoucí planeta, Pluto, představuje sílu jednotlivce a tato síla přichází prostřednictvím poznání a vyhloubení sebe sama, prostřednictvím hlubokého pochopení toho, kdo jste, a schopnosti odhalit se druhému. Štír je spojován s intimitou a sexualitou, a to proto, že zdravý Štír ví, jak udržet prostor pro sebe i pro ostatní. Ve vysoce vyvinutém Štíru může tato energie obsahovat transformační prostor pro ostatní. Sex sám o sobě je alchymistický proces. Součástí toho, co se vaše znamení musí naučit, je hluboce důvěřovat sobě i svým nejbližším. Právě v aktu důvěry se můžete pustit a být zranitelní. Scorpion může nejprve otestovat své okolí, aby zjistil, zda jsou důvěryhodní.

Můžete být psychologickým uchem pro svou skupinu, dokonce i pro cizí lidi. Ve vaší energii je něco, díky čemu se lidé cítí vidět.

Small talk má pro váš archetyp minimální hodnotu. Možná budete chtít rovnou diskutovat o všem tabu, o všem skrytém a nevyřčeném.

Váš růst pochází z procházení obrazných ohňů, ať už jsou to vaše obavy nebo stínové země. Když Štír nepracuje zdravě, může se chtít vyhnout prázdnotě, bojí se neznámého, nedůvěřuje. A tak funguje na ovládání svého prostředí a všeho v něm. Část vaší cesty spočívá v procesu opuštění, uvolnění starých bolestí (prostřednictvím jejich transmutace) a trápení se zapřisáhlými nepřáteli, být více v přítomnosti.

Jste si přirozeně vědomi silových her mezi lidmi, a tak velká část vaší cesty pochází z navigace vlastní silou. Ztělesňujete to a usměrňujete to? Jste si vědomi toho, že všichni ostatní mohou chránit vaši vlastní sílu?

Jako psychický vyšetřovatel zvěrokruhu můžete cítit nesoulad mezi slovy a energií člověka, můžete cítit krysu na míle daleko. Jak tuto dovednost využíváte? Stojí za zmínku a uvědomění si úrovně intrik, které vnášíte do všedních scénářů. Věřte, že ne všechno je hádanka, kterou je třeba vyřešit. I když vaše rané školení mohlo být ve vnímání odpojení, stojí za to pochopit, že jako dospělí ne všechno vyžaduje hluboké čtení, že někteří lidé jsou ve své komunikaci pravdiví a upřímní.

LÉČIVÝ BALZÁM

Býk, váš smyslný opak přináší vašemu znamení stabilitu a uzemnění. Je spolehlivá a udržující a připoutá vás k rituálům a radosti z každodenního života. Býk je klíčem k jednoduchým potěšením a přináší určitou rovnováhu oscilující povaze vašeho znamení.

POZITIVNÍ VÝRAZY

Psychicky silný

Výkonný

Tajemný

Intenzivní

VÝRAZY STÍNU

ovládání

Manipulativní

Sebedestruktivní

Pomstychtivé

OPRAVENO | VODA | PLUTO

PSYCHOLOGICKÝ ANALYTICKÝ

Chcete se dozvědět více o ostatních znameních? Podívejte se na našeho komplexního průvodce o osobnostních rysech všech znamení zvěrokruhu.


Štír
  1. Pozemské slasti:Pochopení osobnostních rysů Býka

  2. Archetypální cesta k jáství:Pochopení osobnostních rysů Berana

  3. Snící vize:Pochopení osobnostních rysů Ryb

  4. Sebeovládání:Pochopení osobnostních rysů Kozoroha

  5. Hledač:Pochopení osobnostních rysů Střelce

  6. Archetypální cesta k vnitřní rovnováze:Pochopení osobnostních rysů Vah

  7. Očista života:Pochopení osobnostních rysů Panny

  8. Můj výraz přináší světlo:Pochopení osobnostních rysů Lva