DreamsAstrology >> Astrologie a sny >  >> Sen >> osoba >> Dítě

Sny o ochraně dítěte – význam a symbolika

V našich životech, bez ohledu na naše osobní rysy nebo sociální zázemí, máme všichni jedno slabé místo, které bychom nenáviděli, kdyby si s ním někdo hrál – milujeme a bojíme se o své děti.

Na tomto světě není nic důležitějšího než jejich bezpečnost – obáváme se, zda jsou v pořádku, nemocní, zda se vracejí domů včas, jsou dobře oblečeni a nakrmeni atd.

Seznam starostí nikdy nekončí a většina rodičů si tyto starosti bere s sebou do postele a tyto obavy se odrážejí v našem světě snů.

Mezi snovými motivy jsou mezi nimi velmi časté děti a velmi častý je sen o ochraně dítěte, i když sami děti nemáte, a i když nejste ten, kdo takový pocit (zatím) má, tyto sny skutečně představují něco smysluplného, ​​a proto je třeba je prozkoumat.

V tomto díle chceme zjistit, co to znamená, když člověk (rodič nebo ne) má sen o ochraně dítěte. Přečtěte si o tom vše.

Význam snů o ochraně dítěte

Jak jsme řekli, takové sny jsou velmi časté a obvykle jsou jen odrazem některých našich starostí během dne, zvláště pokud to byl stresující den – nemusí to být spojeno s dětmi.

Především musíme hovořit o dětském motivu ve snu, bez ohledu na okolnosti – děti jsou reprezentací mnoha různých vnitřních aspektů jedné lidské bytosti, často jsou spojeny s cíli, kterých chce člověk v životě dosáhnout, zejména s ty, které pocházejí z jejich dětství.

V některých případech tyto sny ukazují nedostatek síly v lidech a jejich potřebu, aby se o ně někdo jiný v jejich životě postaral, protože mají pocit, že to sami za sebe z jakéhokoli důvodu nezvládnou.

Pokud jde o sen, kde člověk sní, že chrání nějaké dítě, i když tato osoba dítě nemá, takový sen ukazuje, že je nutné, aby se daná osoba vyvíjela a přeměnila se ve stabilnější a autonomnější.

Sny o ochraně dítěte – význam a symbolika

Děti často ve snech odhalují naši nezkušenou nebo lehkovážnou energii nebo emoce a strach, že o ně můžeme nějakým způsobem přijít, takže tento strach projevujeme způsobem, že ho „chráníme“.

Tyto sny jsou velmi zajímavé, protože ochrana dítěte ve snu by mohla být chápána jako proces ochrany vašich talentů, myšlenek nebo cílů.

Tímto způsobem je dítě, které se objeví ve vašem snu, reprezentací nějakého vašeho aspektu, který je „slabý“, a o který je třeba se starat, aby mohlo růst.

Ale věci nejsou tak špatné, jak se mohou zdát – ukazuje to, že máte touhu stát si za svým, za svůj život a překonávat překážky, kterým jste čelili.

Symbolika snů o ochraně dítěte

Pokud jste měli sen, že chráníte dítě způsobem, který vidíte, jak ho zachraňujete před nějakou hrozbou, takový sen symbolizuje vaši snahu bránit a zachránit svou integritu a svůj skutečný charakter.

Faktem je, že dáváte okolí najevo, že jste silní a že se o sebe postaráte.

Pokud ve snu vidíte, jak chráníte dítě způsobem, že ho držíte před pádem, je to sen, který ukazuje skutečné obavy, které máte ohledně své rodiny, nemusí to být vaše dítě.

Pokud ve snu vidíte, jak chráníte dítě, které neustále pláče a třese se, a je to stresující, takový sen odhaluje vaše skutečné obavy o bezpečnost vašeho dítěte.

V nějaké alternativní verzi je to sen, který ukazuje vaši snahu zachránit některé plány a cíle, kterým věříte, ale ostatní je považují za nekompetentní. Toto je sen, který by mohl ukázat, jak silný skutečně jste.

Ale ve verzi, kdy sami sebe vidíte, že nejste v pozici, abyste zachránili své dítě, i když to opravdu chcete udělat, by takový sen mohl být považován za sen se špatnou symbolickou hodnotou.

Představuje obtěžující odrůdy nebo nedostatek něčeho velmi cenného, ​​zvláště pokud jste ve snu nemohli zachránit své dítě před jistou smrtí.

Ve verzi snu, kde se vidíte, jak držíte dítě v rukou, se záměrem jej zachránit před nějakou újmou, v takovém případě takový sen znamená vaši pravou povahu, která hluboce miluje přírodu. Je to symbol vaší vnitřní povahy, vaší schopnosti pracovat nezištným způsobem a vy jste člověk, který se dokáže obětovat pro druhé.

V tomto smyslu to jen ukazuje váš smysl života – může to být cokoliv, co souvisí s humanitární prací nebo jakýmkoliv způsobem charitativní.

Musím si dělat starosti?

Nemusíte se bát, a to není sen, který ukazuje, že vaše dítě nebo kdokoli jiný z vašeho okolí je v nebezpečí; ukazuje to, že o něco o vás je třeba pečovat.

Tyto sny ukazují, že jste v takovém stavu mysli, kdy potřebujete údržbu a podporu, abyste překonali překážky, kterým čelíte.

Jindy je to sen, který v sobě nese náznak toho, že nejste schopni překonat omezení, kterými trpíte, a představa, že ve snu chráníte dítě, jen za určitých okolností ukazuje vaši vnitřní něhu.

Není neobvyklé mít sen, jehož hlavním motivem je dítě s důrazem na jeho ochranu – mnoho lidí má tuto potřebu ochrany, kterou projevují nejen svým potomkům, ale celému světu, zvláště těm, kteří jsou bezmocní. a z nějakého důvodu nejistý.

Ale když se na věci podíváte z perspektivy, že to dítě ve snu jste vy a že vy jste ten, kdo potřebuje ochranu, v tom případě vám tento sen přijde jako povzbuzující nástroj, který vám pomůže cítit se silnější a bojovat proti tomu, co vás z nějakého důvodu rozčilují.

Co dělat, když se mi zdál tento sen?

Pro rodiče jsou jejich děti těmi nejneocenitelnějšími bytostmi v životě a udělali by cokoliv, aby je ochránili před jakoukoli újmou, která může přijít z jakéhokoli směru; většina z nás si neustále zoufá o blaho svých dětí, i když jsou blízko nich, a dokážete si představit, kolik starostí je, když nejsou poblíž.

V tomto smyslu není divu, proč lidé mají takové sny, ale jak jste mohli vidět, tyto sny skrývají něco mnohem hlubšího, než jste si dokázali představit. Nejde jen o děti a rodiče je musí chránit.

Sny o ochraně dítěte před nějakou křivdou obvykle odhalují odpovědnost a pozornost dané osoby ohledně něčí bezpečnosti a štěstí v životě – je to aspekt vašeho života, že nechcete být v žádném nebezpečí, ba co víc, chcete to. být v bezpečí a navždy střežen.

Ale tyto sny ukazují jednu úžasnou věc o snících – ukazují, že vy jste ten člověk, který je milující a soucitný, a co víc, jste člověk, který někoho zachrání před problémy.

Tyto a podobné sny ukazují, že ve vašem životě existuje nějaký vážný stav, o který se musíte postarat, a takový sen je signálem vašeho podvědomí, abyste začali podnikat kroky k závěru, že stav, který pro vás není prospěšný.

Chceme-li se do tohoto snu ponořit hlouběji, musíme říci, že ukazuje vaši potřebu chránit ty části sebe a svého života, o kterých cítíte, že jsou v nějakém nebezpečí; souvisí to s vaší vnitřní povahou.

Možná k vám roste tvrdost přežití v reálném životě a formuje vás ve znepokojivého a zahořklého člověka, který mění primární starostlivý a soucitný pohled. Podvědomí vám doporučuje, abyste se pokusili chránit ten kousek sebe a nenechali ho zničit vnějšími živly.

V některých případech by sen o ochraně dítěte mohl znamenat, že budete po určitou část života pověřeni, a může to být osoba nebo nějaká práce.

Může to být cokoli ve vašem životě, co je pro vás důležité – a hlavní myšlenkou je přemýšlet, co to pro vás je, a být upřímní, když na tuto otázku odpovíte. Může to být váš mazlíček, nebo to může být váš projekt, ve kterém se chcete stát skutečnou prací, nebo to může být vaše oblíbené auto, do kterého jste investovali peníze a nechcete, aby vám ho někdo ukradl.

Pouze v takovém případě budete vědět, co je to „dítě“ ze snu, který jste se snažili chránit.


Dítě
  1. Sny o písku – význam a symbolika

  2. Sny o včelách – význam a symbolika

  3. Sny o čenichu – význam a symbolika

  4. Sny o zpěvu – význam a symbolika

  5. Sny o oltáři – význam a symbolika

  6. Sny o reklamách – význam a symbolika

  7. Sny o paláci – význam a symbolika

  8. Sny o fazolích – význam a symbolika