DreamsAstrology >> Astrologie a sny >  >> Astrologie >> Horoskopy

Venuše Trigon k Saturnu a Marsu

Venuše Trigon k Saturnu a Marsu

Venuše se chystá přesouvat trigony k Saturnu a Marsu, ale Venuše bude také uzavřena mezi paprsky Saturnu a Marsu od časné neděle do příští středy.

Na co si dát pozor:

* Venuše v trigonu se Saturnem v zimním znamení Kozoroha, z mladického jarního znamení Býka, je v některých ohledech jako obraz mladého nebo mladistvého člověka, který hledá pomoc u někdo moudřejší nebo starší, nebo něco tradičnějšího, stabilnějšího nebo strukturovanějšího. Může však také představovat někoho nebo něco mladistvého, kdo je omezován, zpomalován, kontrolován nebo bráněný něčím nebo někým starším, moudřejším, tradičnějším nebo konzervativním, ovládajícím, stabilním atd.

* Když Venuše vstoupí do uzavřeného prostoru mezi Saturnem a Marsem, můžeme vidět někoho nebo něco „dobrého“ nebo něco mladého, krásného, ​​nadšeného atd., jak je umístěno na své místo nebo je nuceno projít nějakým náročným obdobím soustředění, tlaku, omezení nebo zrání.

* Je důležité si uvědomit, že někdy prostě hrajeme roli, kterou v jakékoli situaci „musíme“ hrát. Mnoho situací je napsaných, archetypálních nebo mýtických a je neuvěřitelně obtížné přepsat nebo vystoupit z interakcí planet (interně nebo externě). Někdy musí jít cestou mladistvé nadšení, krása a idealismus, a přesto je přirozené, že starší, tradičnější postavy zůstanou a zachovají si svůj hlas a reakce nebo interakce s mladšími/jarními silami.

* Například 4. hexagram I-ťingu, který jsem seslal dnes ráno, se nazývá „Mladícká nezkušenost“ a hovoří o interakci mezi mladými žáky a staršími mentory. Jeden překladatel píše:„I když se někdy stává, že mladická unáhlenost uspěje tam, kde střízlivé rady selhávají, je nicméně povinností zralého učitele kultivovat mysl mladých a rozumně reagovat na jejich žádosti o vedení.“

* Stejný překladatel, John Blofeld, píše:„Jako znamení lze tento hexagram chápat tak, že naznačuje případ, kdy určitá ukvapenost může vést k úspěchu, ale které starší lidé nejsou zproštěni povinnosti vést mladé.“

* Hexagram č. 4 také varuje před pokládáním triviálních otázek nebo s přílišnou lehkostí nebo lehkomyslností k něčemu vážnému. V hexagramu č. 4 je poselství „respektuj své starší“, ale je zde také jasné poselství, že „učitelé nehledají studenty, ale studenti hledají učitele… takže se nesnažte studenty nutit nebo je najít, protože si přejete být učitelem. .“ Podobně hexagram č. 4 říká:„Neposkytujte rady ani se nesnažte někoho napravit, pokud o pomoc nežádají.“

* Venuše uzavřená mezi zlozvyky trigonem je zajatým publikem... krása smíšená s disonancí.

* Venuše uzavřená mezi zlomyslnostmi je jako někdo, kdo je oklamán, uvězněn nebo z nutnosti uveden do situace, kdy musí něco dát, sloužit nebo odevzdat, možná méněcenným lidem nebo někomu, s kým se člověk necítí dobře. Představte si například v komedii, kdy hlavní hrdina náhodou narazí do úkrytu gangstera. Bez vlastního záměru se náhle stane oblíbencem mafiánského bosse. Řeknutí „ne“ žádosti mafiánského bosse by mohlo vést k větší bolesti, než by stálo za to, a tak si hlavní hrdina musí „zahrát“ a velkoryse dávat mafiánskému bossovi, co chce, dokud nenastane okamžik útěku.

* Venuše uzavřená mezi zlomyslnostmi je také jako velmi laskavý nebo velkorysý člověk, kterého využívá někdo, kdo vám značně zhorší život, pokud se nenecháte zneužít z…je snazší „dát jim, co chtějí“ a skončit s tím.

* Venuše uzavřená mezi zlomyslnostmi je proto také obrazem potenciální snahy překroutit nebo zmanipulovat věci tak, aby vyhovovaly našim touhám, spíše než být spravedlivá, upřímná, kompromisní nebo racionální.

* Venuše pohybující se ze Saturnu na Mars údajně také přináší světlo Saturnu na Mars, přenos světla. V tomto případě můžeme vidět důležitá jednání nebo třetí strany, které nám pomáhají vyřešit něco, co je obtížné nebo složité vyřešit sami.

* Venuše k Saturnu a Marsu je také o kráse a harmonii, kterou lze nalézt tvrdou prací, disciplínou, soustředěním a kompromisy.

Modlitba:Pomozte nám rozpoznat vaši lásku a vaše konkrétní poselství pro nás v každé situaci, ve které se nacházíme. Kéž najdeme věrnost, trpělivost a pokoj uprostřed každé zkoušky, které čelíme.

Horoskopy
  1. Merkur Trigon Saturn dnes

  2. Mars a Slunce Cazimi/Venuše a Saturn proti sobě

  3. Venuše/Uran a Jupiter/Saturn

  4. Jupiter/Saturn a Venuše/Uran

  5. Venuše uzavřená Marsem a Saturnem

  6. Venuše a Mars náměstí Saturn a Slunce náměstí Pluto

  7. Spojení Venuše a Marsu

  8. Konjunkce Venuše a Marsu