DreamsAstrology >> Astrologie a sny >  >> Astrologie >> Horoskopy

Astrologický nepotismus a srpnová astrologie

Astrologický nepotismus a srpnová astrologie

Hezké pondělí všem a právě po první čtvrtině Měsíce! Dnes Venuše vstoupí do Raka, kde bude pomalu v průběhu měsíce srpna aktivovat kardinální velký kříž. Mezitím se Merkur pohybuje směrem k opozici s Neptunem a dalším retrográdním, Jupiter se blíží k čtverci k Plutu a další opozici k Uranu a nadcházející úplněk je zatmění Měsíce. Držte se zadek! 🙂

Spíše než abychom dnes rozebírali jednotlivá témata tranzitu (v příštích týdnech toho uděláme hodně), myslel jsem, že se přesuneme do srpna celkovým čtením kombinované energie planet právě teď.

Meditace I-ťing o srpnové astrologii:

* 54. hexagram I-ťingu se nazývá „Vdávající se panna“ a odkazuje na těžkou a podřízenou pozici, ve které se nacházíme, kde nemáme sílu, hodnost nebo autoritu, kterou bychom si přáli, nebo jsme nuceni podlézat, táhnout linii společnosti nebo zoufale toužíme po moci či zisku, který je v rozporu s naší skutečnou životní pozicí.

* Hexagram 54 využívá příběh „druhé“ nebo „podřízené“ manželky ve staré čínské rodině. Vdává se do rodiny a je tedy podřízena první manželce. Hexagram využívá této situace (jakkoli je pro nás dnes již zastaralá), aby nabídl několik důležitých učení.

* Řekněme, že jste oblíbeným zaměstnancem svého šéfa, ale ve firmě se odpovídáte pár dalším lidem nad vámi, v této situaci si musíte dát velký pozor, aby vaši šéfové Náklonnost k vám nevytváří rozdělení mezi vámi a vašimi vyššími úrovněmi. S osobní láskou, osobní pozorností, osobní náklonností, v rámci pravidel a hranic institucí, vlád, organizací nebo systémů řádu, je třeba zacházet velmi opatrně, aby se maximalizovala tato osobní spojení a zároveň se nenarušila nebo nevyvrátila současná důležitost jasně definované hranice a pravidla celé struktury. Osobní zvýhodňování a pořádek musí ladit spolu…

* Například tento měsíc máme hodně intenzivní astrologii, která se pravděpodobně bude týkat prezidentského úřadu a celkového politického klimatu zde v USA. Je pravděpodobné, že vzhledem k intenzivnímu zapojení Venuše do rakoviny v rámci velkého kříže bude nepotismus a/nebo rodinné zvýhodňování, vnitřní nebo osobní vztahy a výhody, stejně jako institucionální hranice nebo zákony nevhodně překročené kvůli těmto vztahům, jedním z hlavní archetypální témata, kterých jsme svědky v kolektivním dramatu.

* Osobním poselstvím je dávat si pozor na hranice, dávat pozor na dodržování hranic a respektovat pořádek i v případě jakýchkoli příležitostí k protěžování nebo osobním vztahům nebo přáním posouvat ambice právě teď.

* Když se změní 3. řádek hexagramu 54, říká:„Vdávající se panna jako otrok. Vdává se jako konkubína." Vzhledem k tomu, že Venuše přichází do směsi velkého kříže a oponuje Plutu, je tato linie obzvláště důležitá. Jeden překladatel píše:„Toto zobrazuje situaci člověka, který příliš touží po radostech, které nelze získat běžným způsobem. Dostává se do situace, která není zcela slučitelná se sebevědomím.“

* Další učení hexagramu 54 souvisí s osobními touhami, které nás staví do dohod, smluv, organizací nebo právně závazných situací, které jsou pro nás nevýhodné, ale vstupujeme do nich, protože se cítíme nemáme jinou možnost, máme nedostatek důstojnosti nebo sebeúcty, nebo nás pýcha či sobectví zavádí do pasti, naše touhy nás chystají uvrhnout do jakéhosi vězení.

* Situace nám může poskytnout určitou formu úkrytu nebo podpory a určitá úroveň našich tužeb může být uspokojena, ale jinak můžeme brzy zjistit, že jsme zašli příliš daleko a udělali kompromis my sami.

* Transformovaný hexagram je číslo 34, síla velkého. Tento hexagram má co do činění s naší integritou a obnovením naší integrity. Vzhledem ke všemu výše uvedenému tedy můžeme očekávat, že srpen bude v nejzákladnějších pojmech mít co do činění se vztahy, hranicemi uvnitř organizací, nepotismem, zvýhodňováním, tím, co děláme nebo neděláme kompromisy kvůli osobním tužbám nebo zisku uvnitř větší systémy řádu, pasti, do kterých se stavíme kvůli moci, ztráta integrity a obnovení integrity, snaha získat moc prostřednictvím laskavostí, moc, kterou nad námi ostatní drží kvůli osobní laskavosti nebo dokonce rodinnému spojení.

* Už nějakou dobu, když jsem viděl Venuši procházet, aby aktivovala uvolněný velký kříž, jsem přemýšlel, jakou roli mohou hrát mocné ženy v naší zemi v rozvoji této dramatické politické příběh, ve kterém jsme. Vzhledem k výše uvedeným tématům by mě zajímalo, jak se mohou vztahy mezi muži a mocnými rodinami, a zejména zúčastněnými ženami, podílet na událostech, které přijdou. Toto je pouze spekulace založená na symbolice Venuše, ale je to zajímavá vedlejší poznámka, kterou bych rád v průběhu měsíce dále rozvinul.

Další přibudou!

Modlitba:Naučte nás, že bezúhonnost převáží vše, co si myslíme, že bychom mohli získat ohýbáním nebo zanedbáváním příslušných pravidel, řádu, spravedlnosti, ohleduplným ohledem na ostatní nebo správným chováním.>

Horoskopy
  1. Bipolární a astrologie

  2. Lilly a Psychická astrologie

  3. Vakcíny a astrologie

  4. Muži a astrologie – část I

  5. Muži a astrologie – část II

  6. Melbourne astrologie a tarot

  7. Adele, Saturn a astrologie

  8. Rusko, Ukrajina a astrologie